powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

24 września br. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami i samorządowcami powiatu łęczyńskiego na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych.

W konferencji uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Michał Suchodolski, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Dominika Lewandowska. Celem spotkania była promocja Regionalnego Programu Operacyjnego oraz omówienie potrzeb inwestycyjnych powiatu.

Konferencję otworzył Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, który witając uczestników zachęcał, aby jeszcze w większym stopniu wykorzystywać możliwości, jakie daje nam Unia Europejska.

Jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, który przedstawił instrumenty wsparcia dla województwa lubelskiego, nawiązując do działań zrealizowanych i planowanych w obecnym oraz przyszłym okresie programowania. W kolejnym punkcie programu Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Michał Suchodolski omówił stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Następnie głos zabrała Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak, przedstawiając możliwości wsparcia przedsiębiorstw w 2019 r. w ramach Działań RPO WL na lata 2014-2020 wdrażanych przez LAWP w Lublinie. Natomiast Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski omówił realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie łęczyńskim.

Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.