powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej OpenNexus.

Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

W zakładce „Postępowania” należy wejść w aktualne postępowanie i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym, tj. 157/2019/N/Łęczna

Dodatkowo, Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej – Regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania Platformy Zakupowej Open Nexus prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 17:00 pod nr tel.pod nr tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.