powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X–ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
c) w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz  Biegaj