powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Poprawa efektywności energetycznej, przejawiająca się obniżeniem zapotrzebowania na energię o 58,25% to główny cel, który przyświeca realizacji projektu termomodernizacji budynku głównego szkoły oraz budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Do dnia 31 sierpnia br. została zakończona realizacja części I. dotyczącej prac ogólnobudowlanych w obrębie szkoły. Prace na budynku internatu rozpoczną się na początku roku 2020. Realizacja Części II. dotyczącej prac budowlanych w obrębie c.o. w budynku szkoły została również zaplanowana na rok 2020. Wartość całkowita projektu wynosi: 1 128 644,06.

Projekt „Termomodernizacja Zespołu szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek internatu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.