powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W bieżącym roku Powiat Łęczyński obchodzi 20-lecie swojego funkcjonowania. Jubileusz jest okazją do wyróżnienia osób i podmiotów, których działalność oraz szczególne osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu łęczyńskiego oraz  promocji jego walorów turystyczno-kulturowych w kraju i poza jego granicami.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Łęcznej organizuje konkurs „Złoty Gryf”. Nabór kart zgłoszenia trwa do 30 sierpnia.

W ramach konkursu przewiduje się przyznanie nagród w czterech kategoriach – działalność: gospodarcza, społeczna, sportowa, kulturalna.

Nagroda może być przyznana:
1) osobom fizycznym,
2) osobom prawnym, w tym:
a) instytucjom
b) organizacjom pozarządowym,
c) przedsiębiorstwom,
d) klubom sportowym,
3) innym podmiotom, działającym na terenie powiatu łęczyńskiego lub szczególnie zasłużonym dla rozwoju Powiatu Łęczyńskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1) Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego,
2) Zarząd Powiatu Łęczyńskiego,
3) radni Rady Powiatu Łęczyńskiego, w liczbie co najmniej 3,
4) burmistrz/ wójt gminy z terenu powiatu łęczyńskiego,
5) radni rady gminy z terenu powiatu łęczyńskiego, w liczbie co najmniej 3,
6) instytucje, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze, społeczne, sportowo – kulturalne z terenu powiatu łęczyńskiego,
7) mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, w liczbie co najmniej 20.

Jeden podmiot uprawniony może zgłosić nieograniczoną liczbę osób/ podmiotów do nagrodzenia.