powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

80 lat temu – 1  września 1939 r. nastąpił dzień, który zmienił losy Polski i świata. Z tej też okazji w Łęcznej odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej, które zainaugurowała msza święta w kościele pw. św. Barbary. Powiat Łęczyński reprezentowali Wicestarosta Michał Pelczarski, Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Jaskułecka.

Po mszy św. odbył się przemarsz uczestników na Plac Powstań Narodowych, gdzie  nastąpiło zaciągnięcie warty honorowej przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz okolicznościowe przemówienia.

Wicestarosta w swoim przemówieniu podkreślał, że to w Polsce zaczęła się wojna ogarniając stopniowo pozostałe kraje, jednak pomimo kilkuletniej walki nasz naród nie mógł powrócić do wolnej Ojczyzny. „Wojna doświadczyła nas jako naród, ale dotknęła też osobiście każdego z nas. Do dziś żyją osoby, które same przetrwały piekło wojny. Każdy z nas ma również w swojej pamięci tragiczne historie dotyczące członków jego rodziny, sąsiadów czy znajomych. Niech na zawsze w naszej pamięci pozostaną imiona tych, którzy polegli podczas kampanii wrześniowej i na frontach poza granicami kraju, w obozach koncentracyjnych, niezliczonych miejscach tortur
i egzekucji.
(…)Wojna pochłonęła 50 milionów ofiar, w tym 6 milionów Polaków, dzięki którym możemy żyć teraz w wolnym kraju. Nasza Ojczyzna, nasz Naród przetrwał i dziś, patrząc na tę historię powinniśmy wszyscy czuć dumę.”

Obchody zakończyła wspólna modlitwa w intencji ofiar i uczestników II wojny światowej, apel poległych oraz złożenie wieńców i kwiatów przy krzyżu na Placu Powstań Narodowych.

Wydarzenie poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. W uroczystości udział wzięli księża z parafii pw. św. Barbary i św. Marii Magdaleny w Łęcznej, Burmistrz Miasta Łęczna Leszek Włodarski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matczuk, radni Rady Miejskiej, reprezentanci służb mundurowych, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, zakładów pracy oraz mieszkańcy Łęcznej i powiatu łęczyńskiego.

Dziękujemy wszystkim za obecność będącą wyrazem pamięci dla tych wszystkich, którzy walczyli o wolność narodu. Niech niezłomna i bohaterska postawa naszych przodków będzie dla nas drogowskazem w nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej.

Chwała bohaterom!