powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dn. 27 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu drogi krajowej nr 82 z Lublina przez Łęczną (z obwodnicą Łęcznej), w kierunku kopalni Bogdanka i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

W spotkaniu udział wzięli Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński, Michał Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński, Wioletta Wachewicz – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Artur Soboń –  Wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,  Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin,  Leszek Włodarski – Burmistrz Miasta Łęczna, Marian Stadnik – Zastępca Wójta Gminy Puchaczów, Dariusz Dumkiewicz –  Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Mirosław Czech – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Lidia Sokołowska – Kierownik Oddziału Drogownictwa i Ruchu Drogowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, mgr inż. Edward Partyka oraz lek. med. Marek Kusy.  

          Odciążenie układu komunikacyjnego w całym regionie i uporządkowanie ruchu samochodowego, rozprowadzenie ruchu turystycznego na drogi – wojewódzką, powiatowe i gminne w kierunku Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, płynny i szybki wywóz węgla w kierunku Lublina z ominięciem dróg lokalnych gminy Puchaczów i centrum Łęcznej – to główne cele, jakie przyświecają pracom nad wskazanym obszarem komunikacyjnym. Przedstawiona przez mgr inż. Edwarda Partykę oraz konsultanta lek. med. Marka Kusego koncepcja określa proponowany przebieg nowej drogi, od obwodnicy Łęcznej, przez Gminę Ludwin do istniejącego skrzyżowania dróg powiatowych w Nadrybiu Dwór z ewentualnym przedłużeniem jej do DK82, w dwóch wariantach. Co ważne, obydwie propozycje zakładają ominięcie zabudowy Ludwina. Uczestniczący w rozmowach Minister Soboń podkreślił fakt, iż planowana rozbudowa Lubelskiego Węgla Bogdanka, determinuje konieczność prac nad poprawą infrastruktury drogowej, z naciskiem na poprawę nośności konstrukcji jezdni poszczególnych dróg, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.  Mirosław Czech – Dyrektor Oddziału Lubelskiego GDDKiA w Lublinie poinformował, że w związku z planowaną inwestycją będą realizowane następujące przedsięwzięcia: rozbudowa skrzyżowania DK82 z drogą gminną w miejscowości Turka, budowa dwóch zatok autobusowych wraz z dojściami w m. Łuszczów oraz budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoją gotowość do współpracy przy opracowaniu koncepcji, która uściśli przebieg nowej drogi, określi typy i miejsca skrzyżowań, urządzenia towarzyszące itp. Efektem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska skierowanego do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, w celu wpisania planowanej drogi na listę dróg strategicznych dla naszego regionu.