powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą z dnia 17 lipca 2019 roku przyjął do realizacji w 2019 roku dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1.

Z dofinansowania mogą korzystać osoby posiadające znaczny stopień o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 PLN, minimalny udział własny wnioskodawcy – 10% ceny brutto zakupu. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach zadania – co 3 lata licząc od roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy niezależnie od programu.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2019r.

Informacje zamieszczone będą również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej: www.pcprleczna.pl.