powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przekonało się o tym 11 absolwentów szkół średnich o profilu techniczno – górniczym, którzy w ramach tegorocznej edycji projektu ,,Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. – Potrzebujemy najlepszych” znaleźli zatrudnienie w naszej Spółce.

Podczas dzisiejszej uroczystości 11 młodych mężczyzn (8 z Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz 3 z Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim) za wyróżniające wyniki w nauce odebrało z rąk Artura Wasila – Prezesa Zarządu LW Bogdanka oraz Adama Partyki – Z-cy Prezesa ds. Pracowniczych i Społecznych okolicznościowe dyplomy – przepustki.

Pierwsza szychta już w II połowie sierpnia.

Gratulujemy i życzymy tyle samo wyjazdów ile zjazdów.

W ramach działającego od 2017 roku projektu „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. – Potrzebujemy najlepszych” zatrudnienie w naszej Spółce znalazło już 41 absolwentów szkół partnerskich.

Fot.: Ryszard Haniewicz; Źriódło: LW Bogdanka.