powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pracodawco – Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej z dniem 15.07.2019 r., po raz kolejny, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych, by sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy i pozostać w zatrudnieniu.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań związanych z:

1) określeniem potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
2) kursami i studiami podyplomowymi dla pracowników lub pracodawcy, realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
3) egzaminami umożliwiającymi uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
4) badaniami lekarskimi i psychologicznymi wymaganymi do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
5) ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

1) wsparcie kształcenia pracowników w zidentyfikowanych w powiecie łęczyńskim zawodach deficytowych takich jak: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani , diagności samochodowi , elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, floryści, fryzjerzy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli , nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych , operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze , pielęgniarki i położne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ochrony fizycznej , pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy sprzedaży internetowej, psycholodzy i psychoterapeuci , samodzielni księgowi , spawacze, specjaliści ds. finansowych , specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, szefowie kuchni i ślusarze;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Regulamin i stosowny wniosek – wraz z załącznikami – znajdują się na stronie internetowej Urzędu Pracy http://leczna.praca.gov.pl/-/2297949-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegółowych informacji dotyczących KFS udzielają pracownicy merytoryczni pod numerem telefonu 81) 531-53-97 lub osobiście w pokoju 102 – Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95.

Zachęcamy do skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.