powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

21 lipca br. wieś Ziółków obchodziła 660-lecie istnienia. W uroczystości wziął udział Michał Pelczarski Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Wójta Gminy Spiczyn Doroty Szczęsnej. Organizatorem jubileuszu była Rada Sołecka Ziółkowa wraz z sołtysem Kamilem Chudziakiem, radną Joanną Gąsior oraz pomysłodawcą Janem Wachem.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Gminnym Centrum Kultury w Ziółkowie, którą celebrował proboszcz parafii pw. Św. Anny w Kijanach, ks. dr Piotr Melko. Po mszy nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Annę i Karola Marczewskich.

Pani Wójt odczytała list gratulacyjny a przedstawiciele Rady Gminy złożyli na ręce sołtysa grawer okolicznościowy. Gratulacje i życzenia dla społeczności Ziółkowa złożył również Wicestarosta Michał Pelczarski. Uroczystość uświetnił występ artystyczny, przygotowany przez wokalistki Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie pod kierownictwem Pauliny Mazurek.

Po części oficjalnej zebrani goście zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia i biesiady, gdzie na wszystkich czekał tort jubileuszowy oraz poczęstunek uświetniony występem „Maciejowej Kapeli” z Lublina.

W trakcie biesiady rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Ziółków innym okiem” zorganizowany przez Sołectwo Ziółków i Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami pamiątkowymi i nagrodami rzeczowymi.

Uroczystościom towarzyszyła również wystawa „Ziółków dawniej i dziś”, która przywróciła wspomnienia i niejednokrotnie wywoływała wzruszenie. Dzięki archiwalnym fotografiom, przekazanym przez mieszkańców wsi Ziółków, można było zobaczyć nieistniejący już młyn na Wieprzu. Wystawę przygotowała i opisała we współpracy z GCK w Ziółkowie, Karolina Strzemiecka.

Dzieci oraz młodzież uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez animatorów oraz w pokazach 3D a najbardziej wytrwali goście bawili się do późnych godzin nocnych.