powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Od 2018 roku w ramach Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej rozpoczął funkcjonowanie Zespół Leczenia Środowiskowego, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowa jednostka obejmuje swoim działaniem osoby z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, niesie wsparcie pacjentom oraz ich rodzinom.

Zespół Leczenia Środowiskowego oferuje pomoc osobom z przewlekłymi zaburzeniami, w szczególności osobom z rozpoznaniem schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń afektywnych (depresja, mania) a także organicznych zaburzeń psychicznych np. otępienia. W skład zespołu terapeutycznego ZLŚ wchodzą specjaliści: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy, psycholog oraz pielęgniarka.

Pomoc świadczona jest w formie bezpłatnych porad psychiatrycznych i psychologicznych, sesji psychoterapeutycznych, spotkań terapeutycznych oraz wsparcia pielęgniarki, ujętych w kompleksowy program terapeutyczny. Leczenie środowiskowe prowadzone jest zarówno w siedzibie Zespołu, jak i w naturalnym środowisku pacjenta, w ramach wizyty domowej. Pracownicy ZLŚ dojeżdżają do mieszkańców całego Powiatu Łęczyńskiego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy dla siebie lub swoich bliskich, zgłoś się do siedziby Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej przy ul. Szkolnej 4 lub zadzwoń pod numer telefonu 81 752 02 88 (rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-17.00).

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.centrumzdrowia-leczna.pl/