powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z dniem 22 lipca 2019 r. funkcję Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego obejmie Pani Wioletta Wachewicz.

Wioletta Wachewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Posiada przeszło 15-letnie doświadczenie w pracy samorządowej, od 2008 roku pełniła stanowisko zastępcy Skarbnika Powiatu.

Znajomość mechanizmów funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i obeznanie w temacie bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego pozwoli Pani Sekretarz na szybkie i sprawne wdrożenie się w nowy zakres obowiązków.