powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Konkurs ma na celu wyłonienie w danym roku kalendarzowym 2019, najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w województwie lubelskim oraz ich promocję, a także wspieranie inicjatyw lokalnych, których efektem jest tworzenie nowych produktów turystycznych.

Wyłonionym w Konkursie produktom turystycznym zostaną przyznane w 2019 roku 3 nagrody i do 5-ciu wyróżnień.

Regulamin konkursu w załączonym dokumencie.