powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W Zespole Szkół w Ludwinie trwa nabór dla młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dla dorosłych do szkól policealnych, liceum ogólnokształcącego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zarówno młodzieży, jak i dorosłym oferujemy duży wybór zawodów.

Dla absolwentów gimnazjum są to:
1) czteroletnie technika kształcące w zawodach: technik logistyk, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich, technik agrobiznesu;
2) trzyletnie szkoły branżowe I stopnia kształcące w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Absolwentom szkół podstawowych proponujemy:
1) pięcioletnie technika kształcące w zawodach: technik programista, technik fotografii i multimediów, technik fryzjer, technik agrobiznesu, technik logistyk, technik rachunkowości;
2) trzyletnie szkoły branżowe I stopnia kształcące w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy fryzjera.

Osoby dorosłe zachęcamy do uzyskania średniego wykształcenia w liceum ogólnokształcącym. Jednocześnie przypominamy, że w tym roku po raz ostatni można zdobyć to wykształcenie w cyklu trzyletnim, ponieważ od następnego roku szkolnego będzie to już cykl czteroletni.

Nasza szkoła oferuje również możliwość zdobycia nowego zawodu w Szkołach Policealnych dla Dorosłych, a wybór jest imponujący, bowiem możemy zaproponować kształcenie w jedenastu zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik administracji (zajęcia dodatkowe: sekretarka medyczna, rejestratorka), technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej.

Równie bogatą ofertę mamy w zakresie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Proponowane zawody to: technik logistyk, technik rachunkowości, technik agrobiznesu, technik fotografii i multimediów, technik ochrony fizycznej osób i mienia, kucharz, rolnik.

Nabór do wszystkich typów szkół trwa, a więc zapraszamy!