powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

25 czerwca 2019 r. po raz kolejny odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów ,,Zakup Prospołeczny” dla najlepszych Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na Lubelszczyźnie. W tym roku Kapituła Certyfikująca przyznała certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości kolejnym podmiotom, wśród których znalazła się Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

Jest to ogromne wyróżnienie i tak naprawdę przypieczętowanie  działalności Spółdzielni, która powstała i działa z myślą o osobach niepełnosprawnych. Pomaga osobom wykluczonym społecznie w odnalezieniu się na rynku pracy, znalezieniu zatrudnienia i wyrównaniu ich szans w życiu codziennym.

Łęczyńska Spółdzielnia nie jest jedynym  laureatem tego wyróżnienia z naszego powiatu. W 2016 r. Certyfikat otrzymał Zakład Aktywizacji Zawodowej z Łęcznej. W tegorocznej gali ZAZ otrzymał przedłużenie prawa do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości.