powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

28 czerwca został podpisany List Intencyjny  o współpracy w zakresie wykonania analiz i opracowań przedprojektowych dla nowej linii kolejowej Łęczna–Elektrownia IGCC Łęczna–Puchaczów–LW Bogdanka.

List zawarty został pomiędzy: Gminą Łęczna, reprezentowaną przez Leszka Włodarskiego – Burmistrza Miasta Łęczna; Starostwem Powiatowym w Łęcznej, reprezentowanym przez Michała Pelczarskiego – Wicestarostę Łęczyńskiego; Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. reprezentowanym przez Artura Wasila – Prezesa Zarządu i Dariusza Dumkiewicza – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Enea Badania i Rozwój Sp. z o.o. reprezentowaną przez Stefana Pacyńskiego – Prezesa Zarządu.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie jednotorowej  linii pasażersko-towarowej o długości ok. 10 km zapewniającej sprawną i bezpieczną komunikację odpowiadającą oczekiwaniom mieszkańców i współczesnym możliwościom technologicznym w zakresie transportu kolejowego pomiędzy Bogdanką a Łęczną. Podpisany list intencyjny  o współpracy obejmuje m.in. koncepcję programowo-przestrzenną, przeprowadzenie badań geotechnicznych i przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej oraz raportu oddziaływania na środowisko. Inwestorem budowy linii kolejowej będzie Gmina Łęczna.

Jak powiedział Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: „Uruchomienie nowego połączenia kolejowego stanowić będzie przyczynek do dalszych inwestycji, m.in. przyszłościowego połączenia z Lublinem i Centralnym Portem Komunikacyjnym”. Nowa linia to również krok w walce z wykluczeniem transportowym w regionie. Po wstępnych szacunkach wynika, że aż 2 tys. osób będzie korzystać z nowego połączenia, z czego większość stanowić będą pracownicy LW Bogdanka S.A.