powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na IX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
  c) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 5. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj