powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem został laureatem konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs objął swoim zasięgiem ponad 70 gmin w województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim, lubuskim czy zachodniopomorskim i był skierowany nie tylko do gmin, ale również ich jednostek organizacyjnych (np. szkół, ośrodków kultury czy pomocy społecznej), organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, którzy we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi mogą w realny sposób odmienić swoje najbliższe otoczenie.

W Gminie  Cyców najlepszym okazał się projekt  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  pod tytułem „Razem, Zdrowo, Rozwojowo” .  Realizację głównego celu projektu- rozwoju infrastruktury społecznej oraz prozdrowotną aktywizację lokalnego życia społecznego i kulturalnego umożliwi zorganizowanie  siłowni na świeżym powietrzu.  Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych pozwoli na zaspokojenie  potrzeb aktywności ruchowej zarówno dla podopiecznych MOW, jak i okolicznej ludności- dzieci, młodzieży i dorosłych.  W harmonogramie działań projektu  znajduje się szereg spotkań  o charakterze lokalnym w tym spotkania z dietetykiem, technologiem żywienia, terapeutą, psychologiem- jako alternatywa na choroby cywilizacyjne- otyłość, nadwagę, cukrzycę, uzależnienia, cyberprzemoc.