powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

13 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się ewaluacyjna debata społeczna w ramach cyklu debat „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu uczestniczył Michał Pelczarski – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego.

Celem przedsięwzięcia było podsumowanie działań podjętych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, uzyskanych na podstawie wniosków i zaleceń podczas listopadowej debaty społecznej o temacie przewodnim „Bezpieczeństwo ucznia”.

Łęczyńscy funkcjonariusze przedstawili prezentację, w której odnieśli się do wszystkich wniosków z zeszłorocznej listopadowej debaty tj.:
– organizacji spotkań profilaktycznych w szkołach dotyczących cyberprzemocy,
– zwiększenia kontroli rejonu przy łęczyńskich szkołach w dni nauki z uwagi na wzmożony ruch pojazdów, głównie przed rozpoczęciem i zakończeniem się zajęć
– zorganizowania przy szkołach lokalnych grup zrzeszających młodzież działającą na rzecz profilaktyki uzależnień, funkcjonującej w latach ubiegłych na zasadach ogólnopolskiego programu „PaT”.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej podinsp. Sławomir Cielniak omówił aktualną skalę przedmiotowego problemu. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Łęcznej kom. Andrzej Kowalski przedstawił informacje na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”.

Na zakończenie nastąpiła dyskusja, podczas której głos zabrali zaproszeni goście i mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.