powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Relacja ze spotkania „Seniorze dowiedz się więcej!”

Relacja ze spotkania „Seniorze dowiedz się więcej!”

W dniu 22 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań z zakresu edukacji prawnej, do których przystąpił Powiat Łęczyński realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

CZYTAJ…
Komunikat dla mieszkańców Gminy Spiczyn

Komunikat dla mieszkańców Gminy Spiczyn

W dniach 26-27 marca 2019 r. odbędzie się na terenie Gminy Spiczyn przeszukiwanie terenów leśnych w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików. W dniu 26 marca br .przeszukanie odbędzie się w okolicach miejscowości Charlęż, zaś 27 marca br. w miejscowości Jawidz.

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju. Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI.

CZYTAJ…
Seniorze dowiedz się więcej!

Seniorze dowiedz się więcej!

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC” Poland oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej zapraszają 22 marca na spotkanie z zakresu edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego.

CZYTAJ…

OGŁOSZENIE o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Kijany, jako działki nr : 77/10 o pow. 0,1948 ha, dz. nr: 77/11 o pow. 0,1810 ha, dz. nr: 77/12 o pow. 0,1719 ha, dz. nr: 77/13 o pow. 0, 1786 ha, dz. nr: 77/16 o pow. 0,1538 ha, dz. nr: 77/20 o pow. 0,1857 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00135682/3.

CZYTAJ…