powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z występującymi opadami deszczu połączonymi z burzami z gradem oraz niekorzystnymi prognozami pogody 28 maja odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej – Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. Obecni byli Wicestarosta Łęczyński Dawid Kostecki oraz Sekretarz Powiatu Michał Pelczarski. Członkami zespołu są kierownicy służb, inspekcji, straży z terenu powiatu jak również pracownicy starostwa. Omówili oni sposób postępowania w przypadku gdy niekorzystne zjawiska atmosferyczne wyrządzą znaczne szkody na terenie powiatu. Został podany bilans sił i środków jakimi dysponują poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Wiodącą rolę w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej będzie miał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej, który – w przypadku jej wystąpienia – zostanie niezwłocznie zwołany.