powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Defilada pododdziałów strażackich przeszła uroczyście przez ulice Świdnika w związku z obchodami Wojewódzkiego Dnia Strażaka zorganizowanymi przez Komendę Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie, które miały miejsce 23 maja br. W uroczystości wzięły udział władze państwowe, samorządowe oraz  przedstawiciele służb mundurowych. Gośćmi uroczystości byli także: Krzysztof Niewiadomski – Starosta Powiatu Łęczyńskiego oraz Michał Pelczarski – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej, którą poprowadził  ks. Arcybiskup Metropolita Lubelski – Stanisław Budzik. Dalsze uroczystości odbyły się w Świdniku, gdzie  obchody strażackie połączono z Nadaniem Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Zgromadzonych na placu Konstytucji 3 Maja gości powitał st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP. Złożono meldunek i dokonano przeglądu pododdziałów.

Następnie bryg. Sławomir Kowalczyk – Komendant PSP w Świdniku przedstawił historię świdnickiej straży po czym nastąpiła ceremonia nadania sztandaru wraz z symbolicznym wbiciem gwoździ.  

Nie zabrakło słów uznania dla strażaków za poświęcenie życia i trud, jaki wiąże się z ich codzienną służbą na rzecz bezpieczeństwa ludzi. Uhonorowano zasłużonych wręczając im odznaczenia i awanse. Odbyły się przemówienia okolicznościowe Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego oraz Artura Sobonia – Wiceministra Inwestycji i Rozwoju.

W ramach uroczystościami odbył się piknik połączony z wystawą sprzętu i pojazdów strażackich, tych aktualnie będących w użytku jak i zabytkowych. Uroczysta defilada  pododdziałów i poczęstunek zakończyły Obchody Dnia Strażaka.

Obchody uświetnili swoją obecnością m.in.: poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, senator RP Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wraz z kadrą kierowniczą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Biskup, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Marian Starownik, przewodniczący społecznego komitetu fundacji sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Świdniku Łukasz Reszka, Komendanci, Szefowie, Dowódcy oraz przedstawiciele bratnich służb mundurowych wraz z kompaniami asystującymi, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu woj. lubelskiego wraz z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych RP, księża kapelani straży pożarnych, przewodniczący związków zawodowych działających w służbach mundurowych.