powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W Nowogrodzie, dokładnie w miejscu gdzie 70 lat temu oddał życie za ojczyznę kpt. Zdzisław Broński,  odbyły się 21 maja 2019 r. uroczystości rocznicowe. Wydarzenie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Gospodarzem miejsca była Pani Elżbieta Lisowska – właścicielka posesji, na której 21 marca 1949 r. oddziały UB otoczyły bunkier, w którym ukrywał się „Uskok” i gdzie w akcie desperacji detonował granat i popełnił samobójstwo.

Przy symbolicznym pomniku „Uskoka” zgromadzili się kombatanci i żołnierze podziemia niepodległościowego oraz potomkowie niezłomnych, m.in.:

 • por. Jan Jabłoniec, ps. „Fiat” – żołnierz oddziału Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”,
 • kpt. Longin Rozwadowski , żołnierz AK okręg Łuków,
 • Marek Franczak – syn ostatniego żołnierza Józefa Franczaka ps. „Laluś”, współinicjator spotkania.

Przybyli również przedstawiciele władz publicznych:

 • Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP,
 • Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP,
 • Waldemar Podsiadły – zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka,
 • Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński,
 • Leszek Włodarski – Burmistrz Miasta Łęczna,
 • Dawid Kostecki – Wicestarosta Łęczyński,
 • obecni byli również radni powiatowi i miejscy.

Byli z nami także:

 • prof. Tomasz Panfil – pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Narodowej w Warszawie,
 • Marcin Krzysztofik, Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie,
 • Grupa Narodowa Łęczna, organizująca liczne wydarzenia poświęcone tematyce podziemia niepodległościowego,
 • delegacja Towarzystwa Przyjaciół Milejowa,
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej,
 • Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie,
 • Związek Oficerów Rezerwy AK.

Obecne były poczty sztandarowe reprezentujące Powiat Łęczyński, Zrzeszenie WiN Lublin oraz NSZZ Solidarność LW Bogdanka. W uroczystości uczestniczyły delegacje młodzieży ze szkół powiatowych wraz z nauczycielami oraz poczty sztandarowe Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie oraz Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji sylwetki bohatera podziemia niepodległościowego, po czym odbyły się przemówienia okolicznościowe, podczas których nie zabrakło wspomnień osób, które znały „Uskoka” oraz cytatów z jego „Pamiętnika”. Wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę pod przewodnictwem ks. Piotra Melki – proboszcza parafii pw. św. Anny w Kijanach oraz ks. Stanisława Góry – rezydenta parafii pw. MB Częstochowskiej. Po modlitwie Andrzej Dyczewski – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Milejowa odczytał Apel Pamięci, po którym złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym miejsce śmierci „Uskoka”.

Na zakończenie na gości czekał żołnierski poczęstunek.

Druga cześć obchodów 70. rocznicy śmierci kpt. Brońskiego zorganizowana przez Urząd Miasta Łęczna odbyła się w Centrum Kultury w Łęcznej. W programie Krzysztof Matczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę o nadaniu rondu imienia Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. Odbyła się projekcja filmu z Archiwum IPN poświęconego Zdzisławowi Brońskiemu, a na zakończenie wykład okolicznościowy dr. Sławomira Poleszaka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, która świadczy o zrozumieniu rangi tego wydarzenia.