powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rankiem 18 maja wyruszył z Łęcznej pieszy rajd poświęcony pamięci Zdzisława Brońskiego. Na placu przed Urzędem Miasta uczestników rajdu powitali organizatorzy – Narodowa Łęczna, a także Dawid Kostecki – Wicestarosta Łęczyński oraz Burmistrz Łęcznej – Leszek Włodarski.

Kpt. Broński (urodzony w Radzicu Starym) był jednym z najaktywniejszych i najbardziej bezkompromisowych dowódców antykomunistycznego podziemia na Lubelszczyźnie. Pochodził z naszych okolic i też tutaj 70 lat temu zginą.

Dawid Kostecki witając zgromadzonych nakłonił ich do refleksji przypominając słowa Brońskiego, że „Życie poświęcić warto jest tylko jednej idei, idei wolności”. W duchu patriotyzmu i zadumy uczestnicy rajdu pomaszerowali do Nowogrodu, gdzie w bunkrze pod stodołą państwa Lisowskich ukrywał się i zginą „Uskok”.  Przy pomniku upamiętniającym miejsce samobójczej śmierci, gdzie otoczony przez komunistów odbezpieczył granat, złożyły kwiaty potomkinie żołnierzy niezłomnych – Magdalena Zarzycka-Redwan i Teresa Flejmer. Następnie uczestnicy wydarzenia skierowali się do Kijan pod symboliczny grób „Uskoka”, a stamtąd do Zawieprzyc na piknik historyczny