powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

12 kwietnia 2019 r. odbył się XLIII etap OWiUR organizowany w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Po uroczystym otwarciu odbyły się eliminacje pisemne oraz część praktyczna w następujących blokach tematycznych: gastronomia, technologia żywności, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, weterynaria, architektura krajobrazu i mechanizacja rolnictwa. W eliminacjach wzięło udział 137 uczniów (z 44 szkół) z województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz część uczniów z małopolskiego i świętokrzyskiego.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali gimnastycznej szkoły w Kijanach, która zgromadziła ok. 200 osób. Dyrektor Jolanta Wąsala przedstawiła i powitała zaproszonych gości, komitet okręgowy, uczniów i opiekunów. Wśród zaproszonych znalazł się Sebastian Trojak – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego: Krzysztof Niewiadomski – Starosta, Dawid Kostecki – Wicestarosta oraz Michał Pelczarski – Sekretarz. 

Starosta w swoim przemówieniu ciepło powitał wszystkich na ziemi łęczyńskiej, podkreślił istotę gospodarki rolnej w naszym kraju, pogratulował szkole zaszczytu kolejnej współorganizacji z UP w Lublinie prestiżowej olimpiady, uczestnikom złożył życzenia uzyskania jak najlepszych wyników. Dorota Szczęsna Wójt Gminy Spiczyn także powitała zebranych na uroczystości otwarcia olimpiady, wyrażając zadowolenie z faktu organizacji olimpiady na terenie gminy. Głos również zabrali goście: Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR, Marek Wojciechowski Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie oraz Magdalena Grzybowska-Konowałek – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łęcznej, którzy również dołączyli się do powitań i życzeń, wskazując istotę rolnictwa i możliwości jego wsparcia przez reprezentowane instytucje. 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w godzinach popołudniowych, gdzie dokonano podsumowania XLIII edycji. Nagrody ufundowali: Komitet Główny OWiUR, Marszałek Województwa Lubelskiego, Powiat Łęczyński, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wręczenia dokonali prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL oraz Michał Pelczarski – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego. Wręczono nagrody najlepszym uczestnikom i najlepszym szkołom. Jolanta Wąsala – dyrektor ZSR w Kijanach odebrała ufundowany przez JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka puchar w podziękowaniu za organizację olimpiady oraz symboliczny bukiet z rąk Sekretarza. Szczególnie istotnym sukcesem tej olimpiady jest uzyskanie III miejsca w bloku mechanizacji rolnictwa przez Konrada Szabałę (ucznia klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa), który już w czerwcu będzie reprezentował szkołę na etapie centralnym w Hańczowej. Gratulujemy!

Organizacja tego przedsięwzięcia wymagała od organizatorów logistycznego połączenia wszystkich jej elementów, tj. przygotowania całokształtu dokumentacji merytorycznej i promocyjno-informacyjnej, zorganizowania części pisemnej, zorganizowania wyposażenia i materiałów stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej, zorganizowania noclegów, posiłków, przygotowania terenu szkoły itd. Dzięki zaangażowaniu pracowników administracji i obsługi, uczniów szkoły i części nauczycieli, a także komitetu okręgowego, można uznać przedsięwzięcie za udane.