powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

5 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się XIV edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Pomyśl logicznie”, nad którym patronat objął Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński oraz Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach, do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 27 uczniów. Konkurs obejmował dwie kategorie: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zadania należało rozwiązać bezbłędnie i jak najszybciej.

Oto przykład jednego z konkursowych zadań: 
Pięciu naukowców uczestniczyło w ważnym sympozjum. Niestety w hotelu, w którym spali pomieszano ich paszporty i żaden z panów nie miał swoich dokumentów. Archeolog dostał paszport Bogdana, który z kolei miał paszport Adama. Biolog miał paszport Daniela, a Chemik paszport Edmunda. Adam dostał paszport Demografa, zaś Daniel paszport Ekonoma. Czesław miał paszport Archeologa. Jakimi dziedzinami nauki zajmowali się panowie Adam, Daniel, Edmund, Czesław, Bogdan.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy matematycznej, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla nauki.

Konkurs co roku organizują: Kinga Suprowicz – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Ludwinie oraz Iwona Czech – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Nagrody zwycięzcom wręczali: Dawid Kostecki – Wicestarosta Łęczyński, Arkadiusz Marucha – Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz z ramienia organizatorów Kinga Suprowicz. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Gmina Ludwin.

Zwycięzcy:
Indywidualnie szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Natalia Jung – Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
II miejsce – Zuzanna Kasperek – Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
III miejsce – Natalia Pasieczna – Gimnazjum nr 1 w Milejowie

Zespołowo szkoły gimnazjalne:
I miejsce –Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie
II miejsce – Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
III miejsce – Gimnazjum w Cycowie

Indywidualnie szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Helena Walkowska – ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 
II miejsce – Jakub Kondraciuk – ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
III miejsce – Julita Ogrodnik – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespołowo szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce –ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
II miejsce – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
III miejsce – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej