powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej zaprasza do udziału w III edycji konkursu pn. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, mogą do niego przystąpić również szkoły spoza programu.

Głównym celem konkursu jest aktywna profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
1. Placówki szkolne przekazują po 1 pracy do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do dnia 15 kwietnia 2019 r. 
2. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne przekazują 1 pracę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie do dnia 6 maja 2019 r. 
3. WSSE w Lublinie przekazuje do Głównego Inspektoratu Sanitarnego jedną najlepiej ocenioną pracę w terminie do dnia 20 maja 2019 r. 
Komisja konkursowa w GIS w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu 
w dniu 14 czerwca 2019 r., w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do 5 czerwca 2019 r. Dla laureatów przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce). 

Szczegóły konkursu w załącznikach. Więcej informacji można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej, tel. 81 752 31 67