powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW WSI: GRĄDY, KOCIA GÓRA, ZEZULIN DRUGI, ZEZULIN NIŻSZY, I ZEZULIN PIERWSZY, GMINA LUDWIN

Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 908) Starosta Łęczyński wykonujący zadania z administracji rządowej w przedmiocie scalania i wymiany gruntów zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 14 00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zezulinie Pierwszym odbędzie się zebranie uczestników scalenia. 
Celem zebrania jest wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów. 


Ze względu na ważność tematyki zebrania proszę wszystkich zainteresowanych o udział w zebraniu.Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Ludwin, Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz we wsiach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi , Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy uważa się za doręczone uczestnikom postępowania scaleniowego. 
Wywieszono dnia: 04.04.2019 r.