powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

30 marca do domów do Polski wróciła grupa uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, która brała udział w miesięcznej praktyce zawodowej w Grecji, w ramach projektu „Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W zagranicznym wyjeździe w okresie od 3 do 30 marca 2019 r. udział wzięło 48 uczniów z 3 kierunków kształcenia: technik budownictwa, technik informatyk oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnicy praktykowali i szkolili się pod okiem praktyków i mentorów z greckich przedsiębiorstw branży budowniczej, informatycznej oraz architektonicznej, poszerzając wachlarz swoich kompetencji zawodowych, a także otwierając się na świat i poznając greckie obyczaje oraz kulturę.

W czasie wolnym od pracy nasi uczniowie m.in. zwiedzili imponujące greckie Meteory czy odwiedzili zabytkową starą wioskę górska Stary Pantalejmon, odbyli też długi relaksujący rejs po Zatoce Pagasyjskiej oraz podziwiali z bliska ogrom masywu Olimpu.

Podczas miesięcznej praktyki uczniowie z technikum informatycznego pogłębiali swoje umiejętności z zakresu projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami, projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych, a także tworzenia stron www i aplikacji internetowych. Z kolei uczniowie z technikum budownictwa zdobywali nowe kompetencje zawodowe ucząc się sprawnego posługiwania dokumentacją budowlaną, przygotowywania różnego rodzaju materiałów do montażu, kontrolowania i organizowania prac związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonywania robót budowlanych stanu surowego. Natomiast uczniowie technikum architektury krajobrazu tworzyli rysunki techniczne odręcznie oraz z wykorzystaniem technik komputerowych, uczyli się rozróżniania rodzajów obiektów terenów zieleni, przygotowywali gleby do sadzenia roślin ozdobnych, projektowali i wykonywali dekoracje roślinne, a także wykonywali podstawowe czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu.

Praktyki w Grecji były dla uczestników projektu szansą nie tylko na podniesienie umiejętności zawodowych, które zostały potwierdzone certyfikatami, ale pozwoliły także zapoznać się bliżej z egzotyczną grecką kulturą i kuchnią.