powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego numeru e-poradnika prawnego, który powstał w ramach umowy dot. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”


W e-Poradniku opisane zostały następujące zagadnienia:
1. umowa darowizny – co warto wiedzieć? 
2. zasady dziedziczenia w bezdzietnych małżeństwach, 
3. możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, 
4. uznanie dziecka pozamałżeńskiego jako forma ustalenia pochodzenia dziecka, 
5. umowa dożywocia czy służebność.

e-PORADNIK dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 
http://pomocprawna.oic.lublin.pl/powiat-leczynski/