powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Tematem drugiego posiedzenia Zespołu ds. Opracowania Projektu Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łęczyńskiego na lata 2019–2022 była analiza materiałów i gminnych ewidencji zabytków.

W posiedzeniu udział wzięli Starosta Krzysztof Niewiadomski, Przewodniczący Zespołu Wicestarosta Dawid Kostecki oraz członkowie. W trakcie posiedzenia omawiano obiekty znajdujące się na terenie poszczególnych gmin oraz dyskutowano na temat zahamowania procesów degradacji zabytków oraz doprowadzenia ich do poprawy stanu zachowania.

Potrzeba opracowania ww. Programu wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).