powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniach 21 i 25 marca oraz 5 kwietnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej odbyły się „Dni Otwarte”. Z zaproszenia urzędu skorzystały w większości osoby młode z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem – klasa III gimnazjum, klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie kucharz. Uczestnicy poznali organizację urzędu, mieli okazję zobaczyć jak urząd funkcjonuje „od środka”.

Urząd zorganizował spotkania z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy zostali zapoznani z sytuacją na lokalnym rynku pracy, wymaganiami stawianymi przez pracodawców oraz aktualnymi ofertami pracy. Dodatkowo przedstawiono formy pomocy z jakich osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą korzystać. W ramach poradnictwa zawodowego przekazano informacje dotyczące potrzeby podejmowania inicjatywy i postaw przedsiębiorczych, zapobiegających bezrobociu. Poinformowano o potrzebie ciągłego dokształcania się, zdobywania kwalifikacji, kompetencji oraz umiejętności pod kątem dopasowania się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie pozytywnej postawy, poprawną współpracę i komunikację z potencjalnym przyszłym pracodawcą. 

Uczestników spotkania poinformowano o funkcjonujących formach i narzędziach ułatwiających poszukiwanie pracy. W sposób praktyczny przedstawiono zasady poszukiwania ofert za pośrednictwem portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, w ramach którego funkcjonuje Centralna Baza Ofert Pracy zawierająca wszystkie oferty pracy, jakimi dysponują urzędy pracy na terenie całego kraju. Przekazano informacje o możliwościach korzystania ze staży zawodowych, wolontariatu – ich istocie i korzyściach z nich wynikających. Dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia, kształcącej w zawodzie kucharza zorganizowano spotkanie z Panią Anną Stawarz – prowadzącą restaurację „Pychota”, która zapoznała uczestników ze specyfiką pracy w gastronomii.