powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zawiadomienie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlic) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu powiatu łęczyńskiego w 2019 r.

Treść zawiadomienia w załączniku.