powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

22 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu odbył się VII Konkurs Powiatowy „MŁODZI RATOWNICY”. Patronat nad konkursem objął Powiat Łęczyński. Główną ideą konkursu jest promowanie znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie praktycznych umiejętności oraz przezwyciężanie lęku przed ratowaniem drugiego człowieka wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego.

Wytypowane drużyny ze szkół zostały przygotowane teoretycznie i praktycznie przez opiekunów szkolnych, a także uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym, które przeprowadził pan Sławomir Gałaszkiewicz – ratownik medyczny Zespołu Szkół w Ludwinie. 

Do konkursu przystąpiło 10 drużyn: 
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie
2. Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła” w Ludwinie
3. Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku – 2 drużyny 
6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie – 2 drużyny
7. Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu –
2 drużyny

Drużyny wraz z opiekunami zostały powitane przez panią Marię Paryła
– dyrektora szkoły i pana Dawida Kosteckiego – Wicestarostę Powiatu Łęczyńskiego. 
Konkurs podzielony został na część teoretyczną, w formie testu i część praktyczną, gdzie każda drużyna miała za zadanie udzielić pomocy poszkodowanym w symulacjach wypadku, pod bacznym okiem komisji konkursowej. 
Całość konkursu i ocena drużyn była nadzorowana przez komisję konkursową:
– pan dr Sławomir Gałaszkewicz – Ratownik medyczny i wykładowca w Zespole Szkół w Ludwinie, 
– pani Marta Piwońska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Starostowo Powiatowe w Łęcznej,
– pani Urszula Kłembokowska – Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu – Gmina Puchaczów, 
– pan Grzegorz Szkutnik – Specjalista ds. Komunikacji i Sponsoringu – Lubelski Węgiel „Bogdanka”
– pani Beata Jędruszak – pielęgniarka – Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie, 
– pan dr Robert Gajewski – lekarz – Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie,
– pani Paulina Lepionka – absolwentka Zespołu Szkół w Ludwinie.

Po zaciętych zmaganiach i zbliżonej punktacji pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu – klasa 6, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, a trzecim laureatem była drużyna ze Szkoły Podstawowej przy im. Jana Brzechwy w Dratowie. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy dyplomy i upominki. Wszystkie prezenty i upominki zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Gminę Puchaczów i Lubelski Węgiel „Bogdanka”.
Zaproszeni goście – jurorzy otrzymali podziękowania i breloczki „I POMOC” 
od organizatorów konkursu.
Wszystkim uczniom aktywnie zdobywającym wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy gratulujemy. Liczymy na dalsze sukcesy w promowaniu tak ważnej idei jak bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka oraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.