powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 22 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań z zakresu edukacji prawnej, do których przystąpił Powiat Łęczyński realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Uczestników oraz prelegentów spotkania powitał Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, który wskazywał jak istotne w obecnych czasach jest podniesienie świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom oraz edukacji w zakresie przysługujących praw i obowiązków.

W pierwszej części spotkania informacje o ogólnopolskim systemie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz formach i zasadach udzielania porad przedstawiła Emilia Warda ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Następnie st.sierż. Anna Biziorek z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej omówiła sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, w tym próbom nadużyć i wyłudzeń wymierzonym w osoby starsze. Wyjaśniła sposoby działania przestępców, którzy wykorzystują różne metody „na policjanta”, „na wnuczka” czy „na pracowników odśnieżających dachy”. Przekonywała jednocześnie do właściwych i bezpiecznych zachowań w sferze życia codziennego.

Słuchacze mogli również zapoznać się z przypadkami oszustw firm handlujących sprzętem medycznym, na które narażone są osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia jakie oferuje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, o czym mówiła Elżbieta Brodzik – dyrektor placówki.

Następnie w imieniu organizacji pozarządowej – Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie radca prawny Anna Rentflejsz przeprowadziła wykład poświęcony różnym zagadnieniom prawnym m.in.: z zakresu prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz praw konsumenta. Ostrzegała seniorów przed współczesnymi zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bankowości elektronicznej, zawierania umów przez telefon, zakupów przez internet, nieuczciwych handlowców, czy pożyczek tzw. „chwilówek”. Podczas spotkania uczestnicy wykładu zadawali pytania, dyskutowali, jak również mogli otrzymać porady indywidualne w ww. zakresach.


Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, która w roku 2019 prowadzi Punkt Porad Prawnych w Cycowie.