powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapraszamy mieszkańców powiatu łęczyńskiego do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy Urząd Gminy lub gminne instytucje kultury. 
Konkurs skierowany jest w szczególności do twórców ludowych, członkiń kół gospodyń wiejskich,a także dzieci i młodzieży szkolnej. 

Kategorie konkursowe: 
– pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną, 
– pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną, 
– Palma tradycyjna (indywidualna i zbiorowa).

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej: http://www.wok.lublin.pl/