powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Jako przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego łączymy się w żalu i modlitwie po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz wyrażamy sprzeciw przeciwko słownej i fizycznej agresji w życiu społecznym i publicznym w naszym kraju.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Prezydenta Adamowicza składamy wyrazy szczerego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.

Krzysztof Niewiadomski
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Arkadiusz Biegaj
Przewodniczący Rady Powiatu

Fot. K. Stańczak