powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Jako przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego żegnamy śp. Jana Olszewskiego – męża stanu, patriotę, człowieka odwagi.

Jan Olszewski był wybitnym działaczem opozycji antykomunistycznej, adwokatem w procesach politycznych PRL, premierem RP w latach 1991-1992. Cnota – greckie arete – towarzyszyła nieustająco w życiu społeczno-politycznym Jana Olszewskiego.
Łączymy się w żalu i modlitwie z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami zmarłego. Niech spoczywa w pokoju.

Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński

Arkadiusz Biegaj
Przewodniczący Rady Powiatu