powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Herb Powiatu Serdecznie zapraszam na V Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie zamiaru przeniesienia kierunku kształcenia,
  b) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,
  c) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
 5. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
Jadwiga Jaskułecka