powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniach 18 – 23 luty 2019 r. trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym terminie w PCPR w Łęcznej bezpłatnie można skorzystać z porad radcy prawnego, pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego.

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w PCPR w Łęcznej przyjmują:
Radca prawny- mgr Konrad Klepcarz: wtorek i piątek w godz.: 08.00-14.00 (tel. 81 53 15 375)
Pedagog – mgr Ewa Góra-Haraszczuk: od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00-15.00 (tel. 81 53 15 378)
Psycholog – mgr Katarzyna Libera: od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00-15.00 (tel. 81 53 15 368)
Psycholog- mgr Marta Ślusar: poniedziałek, wtorek, czwarte i piątek w godz.: 08.00-15.00 (tel. 81 53 15 367)
Pracownik socjalny- mgr Barbara Tryk: od wtorku do piątku w godz.: 07.00-15.00 (tel. 81 53 15 376)

Porady udzielane są bezpłatne!!!!

Ponadto pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl