powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Odbywające się 14 marca 2019 roku Targi Edukacyjne, podczas których szkoły prezentowały swoją ofertę edukacyjną były najlepszą okazją do podjęcia rozmów na temat podstawowych założeń polityki oświatowej państwa w zakresie szkolnictwa zawodowego i kwestii odbudowy prestiżu szkół zawodowych oraz ich promocji.

W Regionalnym Kongresie Zawodowym w Lublinie wzięli udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

W ramach Kongresu odbyły się panele dyskusyjne w trzech grupach tematycznych:
PANEL I: Wyzwania i możliwości kształtowania oferty szkolnictwa branżowego w powiatach województwa lubelskiego.
PANEL II Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego.
PANEL III Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy.

Pierwszy panel otworzyła Pani Dorota Makara, dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. W panelu udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących i dyrektorzy szkół zawodowych województwa lubelskiego: Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie, Dawid Kostecki Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Renata Chyrchała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu oraz Anita Wrona dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.

Panel dyskusyjny był okazją do refleksji na temat wyzwań i możliwości kształtowania oferty szkolnictwa branżowego w powiatach województwa lubelskiego. Zgromadzeni skupili się nad kryteriami tworzenia ofert szkół, możliwościami jakie daje reforma oraz nad udziałem szkoły, organu prowadzącego przy modyfikowaniu oferty. W pierwszym panelu głos zabrał m.in. Wicestarosta Łęczyński Dawid Kostecki. Oś dyskusji toczyła się wokół roli szkolnictwa oraz przedsiębiorczości. Poruszony został m.in. temat konieczności promocji oferty szkół. Wicestarosta zwrócił także uwagę na bardzo ważna kwestię, jaką jest transport lokalny będący ogromnym ułatwieniem dla młodych ludzi w dotarciu do szkoły. Rola transportu i bariery jakie powstają przez jego brak jest obecnie powszechnym problemem, nad rozwiązaniem którego aktualnie pracują władze centralne, planując m.in. dopłaty do przewozów. Inną bardzo ważną kwestią, na którą zwracał uwagę Dawid Kostecki jest niska świadomość uczniów na temat roli doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Wicestarosta zwrócił uwagę na pozytywną zmianę – obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego. Uczestnicy dyskusji wskazywali, iż dobrze byłoby, gdyby poszczególne szkoły znalazły dla siebie odpowiednią specjalizację. Aktualnie wiele szkół posiada podobną ofertę, co powoduje później problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby uczniów w celu utworzenia klasy.