powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 18 lutego 2019 roku w Lublinie odbyło się II Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej na którym Powiat Łęczyński otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Nagrodę odebrał Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

Wyróżnienie zostało przyznane za podejmowanie działań z zakresu ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna ma coraz większe znaczenie w kreowaniu polityki lokalnej. Rozwija się aktywnie w naszym regionie dzięki włączeniu się samorządu Powiatu Łęczyńskiego w działania wspierające powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, świadome kupowanie usług od tych podmiotów czy też wsparcie promocyjne. Jednostką rekomendująca Powiat Łęczyński do konkursu była Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” utworzona przez dwa podmioty prawne: Powiat Łęczyński oraz Gminę Łęczna.

Spółdzielnia funkcjonuje od sierpnia 2018 r. i dzięki wsparciu merytorycznemu rozwija się i daje możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z terenu naszego powiatu. Spółdzielnia świadczy usługi dla odbiorców indywidualnych oraz instytucji w obszarze sprzątania oraz pielęgnacji terenów zielonych.
Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywizację zawodową. Głównymi powodem założenia spółdzielni socjalnej było stworzenie stabilności zatrudnienia dla osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnia socjalna stwarza możliwość rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu łęczyńskiego, co wpisuje się w nowy model polityki społecznej państwa do rozwiązywania ważnych problemów społecznych na gruncie środowiska lokalnego.