powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

29 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Projektu Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łęczyńskiego na lata 2019-2022.

Zgromadzonych przywitali Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski oraz Wicestarosta Dawid Kostecki. Następnie wszystkim członkom zespołu uroczyście wręczono Akty Powołania.

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz promocji dziedzictwa kulturowego.
Członków Zespołu ds. Opracowania Projektu Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łęczyńskiego na lata 2019-2022 powołał Zarząd Powiatu w Łęcznej.
W skład Zespołu weszły następujące osoby:
1) Dawid Kostecki – Wicestarosta Łęczyński
2) Marta Piwońska – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
3) Monika Bogusz – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
4) Anna Irla – Walenciuk – Urząd Miejski w Łęcznej
5) Tomasz Błaszczyk – Urząd Miejski w Łęcznej
6) Monika Gryglicka – Urząd Gminy Ludwin
7) Dorota Sermanowicz – Urząd Gminy Ludwin
8) Justyna Bąk – Urząd Gminy Cyców
9) Eugeniusz Misiewicz – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
10) Monika Haraszczuk – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
11) Katarzyna Wójcik-Kęcik – Urząd Gminy Puchaczów
12) Mieczysław Gajowiak – Towarzystwo Przyjaciół Milejowa
13) Mirosław Szymaniak – Urząd Gminy Spiczyn
14) Diana Wawszczak – Urząd Gminy Milejów