powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 19 marca 2019 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą prac geodezyjnych polegających na modernizacji cyfrowych baz danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” za kwotę około 2,2 mln zł, finansowanych w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Efektem końcowym realizacji umów będzie podniesienie jakości danych ewidencyjnych i dostosowanie ich do udostępniania za pomocą e-usług właścicielom nieruchomości, wykonawcom prac geodezyjnych i inwestorom. Docelowo pozwoli na załatwienie wielu spraw w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu. Droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie geodezji i kartografii świadczonych przez Powiat zdecydowanie się skrócą.