powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej w związku z realizacją Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (IV)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane rozwojem zawodowym do udziału w szkoleniach grupowych.

  • Technolog robót wykończeniowych (dla 4 mężczyzn),
  • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III (dla 5 mężczyzn)
  • Spawanie metodą TIG i MAG (dla 5 mężczyzn),
  • Kucharz z egzaminem czeladniczym (dla 6 kobiet),

Uczestnikami Projektu mogą być:
1) osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Łęcznej jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
2) osoby długotrwale bezrobotne
3) osoby o niskich kwalifikacjach

Szczegółowe informacje można uzyskać u specjalisty ds. rozwoju zawodowego w pok. 102, tel. 81 531 53 97