powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie informacyjne, w sprawie przedstawienia szczegółowych zasad rejestracji i udzielania pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich, przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mieszkańców powiatu łęczyńskiego, zainteresowani reaktywacją na nowych zasadach, jak również utworzeniem nowych kół gospodyń wiejskich. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, informacje o terminach składania wniosków oraz dokumenty niezbędne w procesie rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz wnioskowania o pomoc finansową.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zadawano wiele istotnych pytań, m.in. o zakres i obszar działania koła, formy wsparcia finansowego, rozliczenia z działalności prowadzonej przez koła, jak również o wymogi formalne niezbędne do samej rejestracji koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania udzielali pracownicy ARiMR z pełnomocnikiem ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich na czele.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, osoby zainteresowane reaktywacją oraz utworzeniem nowych kół gospodyń wiejskich na zasadach zawartych w powyższej ustawie mogą liczyć na wsparcie finansowe – dotację celową, z przeznaczeniem na realizację działań określonych w statucie Koła. Wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich można już składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej.

Rejestracja i wpis w KRKGW jest niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku o pomoc finansową na działalność statutową koła.
W 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej, jak również na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html