powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 marca 2019 r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, I piętro, pokój 111 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.

Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Przy weryfikacji wniosków pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego lub dzień złożenia wniosku w Biurze Obsługi Interesanta.
Formularze wniosków dostępne są na stronie www.powiatleczynski.pl w zakładce Poradnik mieszkańca – Informacje, dokumenty do pobrania – Edukacja, Kultura, Sport – nowe zasady przyznawania stypendiów nagród oraz wyróżnień powiatu łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Link:
https://powiatleczynski.pl/strony,show,5436,nowe-zasady-przyznawania-stypendiow-nagrod-oraz-wyroznien-powiatu-leczynskiego-za-wysokie-wyniki-we-wspolzawodnictwie-sportowym.html