powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy 1 marca zorganizowały konferencję pt. „Integracja Środowisk 2019”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele różnych instytucji i biznesu. Powiat Łęczyński reprezentował Wicestarosta Dawid Kostecki.
Uroczystego otwarcia dokonała Maria Lisek-Zięba przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. Powitała wszystkich przybyłych na konferencję gości i rodziców. Przedstawiła podejmowane działania, osiągnięcia i sukcesy z 2018 roku. Mówiła o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, zagrożeniach, problemach oraz planach na przyszłość.

Kolejnym punktem programu było uroczyste otwarcie II edycji Kampanii Społecznej „Kilometry Dobra”. W tym roku akcja organizowana jest po raz 6 na terenie całego kraju. Uczestnicy w 47 miejscowościach zbierają złotówki, aby po 3-miesiąch wspólnie pobić rekord Guinnessa w układaniu szeregu monet jednozłotowych. Każda z organizacji, która przystąpiła do Kampanii Kilometry Dobra zbiera pieniądze na określony przez siebie cel. Ranking wpłat i celów organizacji dostępny jest na http://www.kilometrydobra.pl. Celem naszych WTZ jest zebranie funduszy na rozbudowę placówki o mieszkania wspomagane, chronione. Rozbudowa placówki dałaby szansę naszym uczestnikom na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, codziennym funkcjonowaniu, zapewniającą całodobową opiekę w razie choroby lub/i śmierci rodziców/opiekunów. Na terenie powiatu łęczyńskiego aktualnie nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaproszeni goście mieli okazję wypowiedzieć się na temat zadań realizowanych przez Koło w Łęcznej. Wicestarosta Dawid Kostecki zabierając głos powiedział m.in., że placówka w Janowicy zrobiła na nim niesamowite wrażenie i jest pełen podziwu dla instruktorów. Dodał, że darem dla drugiego człowieka jest uśmiech, poświęcenie czasu. Z kolei rolą administracji samorządowej oprócz wsparcia finansowego, jest zaangażowanie organizacji pozarządowych szeroko rozumianego III sektora, aby popularyzowały akcję wśród mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Tylko synergia działań wielu instytucji może przynosić pozytywne rezultaty.
Zespół teatralny „Figiel” w występie premierowym zaprezentował specjalnie przygotowane na konferencje najnowsze przedstawienie pt. „W lesie w Malinówce”. Łukasz Lisek zaśpiewał utwory dedykowane w szczególności Paniom, a hymnem kampanii Kilometry Dobra zapoczątkował pierwszą publiczną zbiórkę. Zebrano kwotę 662, 90 zł, co stanowi – 15,06 metra Dobra.

Wszyscy zaproszeni goście obdarowani zostali przez organizatorów upominkami. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na specjalnie przygotowany przez Rodziców i Zarząd Koła poczęstunek.

Konto na które można wpłacać środki finansowe wspierając Janowickie Kilometry Dobra: 41 8693 0006 2001 0000 3812 0001
Więcej informacji: http://www.wtzjanowica.blogspot.com