powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 14 lutego 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zezulinie Pierwszym odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, w gminie Ludwin.

Podczas zebrania, w którym uczestniczyli m.in. Wicestarosta Dawid Kostecki, Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros oraz Sekretarz Gminy Ludwin, a zarazem radny Rady Powiatu Szymon Czech, podano do publicznej wiadomości – przez odczytanie, decyzję Starosty Łęczyńskiego zatwierdzającą projekt scalenia gruntów ww. wsi oraz projekt zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

Treść decyzji jest dostępna na BIP Powiatu Łęczyńskiego, natomiast załączniki o których wspomniano w treści decyzji są do wglądu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej, pokój nr 5.

Decyzja zatwierdzająca scalenie jest ostatnim krokiem w I etapie postępowania scaleniowego na obiekcie Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, w gminie Ludwin. Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie poscaleniowe podczas którego, zgodnie założeniami do projektu, zostaną wykonane prace polegające na likwidacji zbędnych dróg, budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zabudowań gospodarczych, budowę przepustów i zjazdów oraz udrożnienie rowów.

Zobacz treść decyzji: PRZEJDŹ